Aina suurenev digitaalne jalajälg sisaldab meeletult informatsiooni. Seda õigesti tõlgendades – näilisusel ja reaalsusel vahet tehes, on võimalik õigemaid valikuid teha.

Õiged valikud aitavad valida seda, millesse oma aega, raha ja emotsioone investeerida.

Meie teenuste hulka kuuluvad peale isikupõhiste teenuste ka toote- või teaduspõhised otsingud ja uuringud. Lisaks hetke jalajälje kaardistamisele osutame ka mingi nähtuse monitooringuteenust.

Lisaks tehnilistele oskustele, ligipääsudele ja vilumusele kasutada digitaalseid andmekogusid, ning väga suurele kogemusele andme-ja infotöötluses, peame oma suurimaks trumbiks ja andeks seoste loomise oskust ka olukorras, kus tundub, et rohkem infot lihtsalt ei ole. Kui midagi on reaalselt olemas, siis meie leiame info selle kohta. Ning vastupidi – kui on vaid näilisus, siis me suudame seda eristada reaalsusest.