Ettevõtmiste, toodete ja tehnoloogiate otsingud ja monitooringud.

Ettevõtete taust, sellega seotud inimeste ja isikute omavaheliste seoste uuringud.

Start-up-meeskondade taust, taustauuringud.

Valdkonnauuringud, konkurentide hindamine ja konkurentsisituatsiooni kaardistamine.

Patentide, kasulike mudelite otsingud, intellektuaalse omandi väärkasutamise seire.

Toodete, teenuste otsing.

Uute tehnoloogiate otsing, arengute monitooring.