Isikupõhised taustauuringud

Isikupõhine taustauuring on hädavajalik tegevus enne investeerimist või investeeringu juhtimisel, olgu need siis investeeringud äri-või töösuhetesse aga samuti ka isiklikesse suhetesse.

Mõned näited:
Uue töötaja taustauuringud – koostame kandidaatide sobivusprofiili. Lisaks professionaalsusele, mida iga kandidaat oma CV-s näitab ja mida saab taustauuringuga kontrollida, on edukaks töösuhteks väga oluline komponent motiveeritus. Motivatsiooni on võimalik hinnata läbi taustauuringu.

Ettevõtte meeskonna taustauuring või monitooring.  Suur osa tulemusest sõltub mitte niivõrd äriideest, kuivõrd meeskonnast.  Viime läbi uuringuid, kus võtame analüüsi alla meeskonna kompetentsi ja pühendumise. Oleme oma klientidele koostanud ka näiteks regulaarseid monitooringuid projekti meeskonnasuhete hetkeseisust. Nii mõnigi hea ettevõtmine on soiku jäänud muidu motiveeritud ja hea meeskonna omavaheliste suhete probleemide tekkimisel. Regulaarse taustauuringuga on võimalik selliseid probleeme eos teada saada ennetavalt tegutseda.