Kvaliteetse tulemuse aluseks on:

KORDUV (meisterlik otsing + mahukas andmetöötlus + kaudsete seoste loomise ja kasutamise oskus + näilisuse ja pooltõdede eristamine reaalsusest)

Lisaks tehnilistele oskustele, ligipääsudele ja vilumusele kasutada digitaalseid andmekogusid, ning väga suurele kogemusele andme-ja infotöötluses, peame oma suurimaks trumbiks ja andeks seoste loomise oskust ka olukorras, kus tundub, et rohkem infot lihtsalt ei ole. Kui midagi on reaalselt olemas, siis meie leiame info selle kohta. Ning vastupidi – kui on vaid näilisus, siis me suudame seda eristada reaalsusest.

Pikaajaline kogemus annab meile tööks tugeva aluse, kuid pea iga juhtum on erinev, ning seetõttu teeme oma tööd igal juhul sisuliselt ja püüame vältida stereotüüpset lähenemist.

Oma infot saame väga erinevatest legaalsetest allikatest  – alates sotsiaalmeediast lõpetades teadusartiklite andmebaasiga. Rohkema info leidmiseks vaatame läbi ka otsinguobjektiga kaudselt seotud subjektide-objektide andmed, mis on küll väga töömahukas aga annab väga palju olulist infot juurde.  Seejärel viime läbi esimese analüüsi, mille käigus tavaliselt ilmneb veel täiendavate otsingute vajadus.  Lõpuks viime läbi nii mitu tsüklit kui vaja, et jõuda seisu, kus seostatavad objektid enam uut infot juurde ei anna.  Seejärel viime läbi lõpliku analüüsi, mille käigus eraldame ebausaldusväärse info usaldusväärsest.